Odmítli jsme záměr vybudovat v Šáreckém údolí sportovně-rekreační rezort