Pracovní skupina k novelizaci zákonů o ČT a ČRo se sešla na svém prvním pracovním jednání