Rusové se nikdy nesmířili s rozpadem svého komunistického impéria