Volební výbor zahájil proces dovolby 6 členů Rady ČT